A+
Člani

Program

Predstavljamo vam šest tematskih sklopov, ki bodo vodilo kongresa prihodnje leto.

govorne in jezikovne motnje v otroški dobi
motnje fluentnosti
nevrološke motnje komunikacije
motnje požiranja
nadomestna in dopolnilna komunikacija
glasovne motnje

Za vsak tematski sklop sta predvideni dve plenarni predavanji ter odlični domači in tuji predavatelji.

Vsak teden bomo dopolnili spletno stran z novim imenom in opisom vabljene_ga predavateljice_a.
Sklop NEVROLOŠKE MOTNJE KOMUNIKACIJE
PREDAVATELJICA: Teja Rebernik
NASLOV PREDAVANJA: Motorika govora pri posameznikih s parkinsonovo boleznijo

Teja Rebernik je doktorska študentka na Centru za jezik in kognicijo Groningen na  Nizozemskem in del raziskovalne skupine Speech Lab Groningen. Osredotoča se na probleme  z načrtovanjem in nadzorom govora pri posameznikih s parkinsonovo boleznijo. Preberi več..

Sklop GOVORNE IN JEZIKOVNE MOTNJE V OTROŠKI DOBI
PREDAVATELJICA: mag. Barbara Penko
NASLOV PREDAVANJA:  Diagnostika in terapija otrok z motnjami avtističnega spektra v Sloveniji

Barbara Penko je zaključila dodiplomski študij Logopedije in surdopedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani leta 2003. Izobraževanje je nadaljevala na podiplomskem študiju in leta 2013 zaključila znanstveni magisterij. Sedaj nadaljuje izpopolnjevanje na doktorskem študiju. Preberi več…

Sklop MOTNJE POŽIRANJA
PREDAVATELJICA: Helena Brown
NASLOV PREDAVANJA: The use of Fibreoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing (FEES) in the acute hospital setting

Helena Brown is the Acting Critical Care Speech and Language Therapist at Royal Papworth Hospital in Cambridge, UK. Preberi več..

Sklop GLASOVNE MOTNJE
PREDAVATELJICA: prof. dr. Irena Hočevar Boltežar
NASLOV PREDAVANJA: Značilnosti ženskega in moškega glasu in govora

Irena Hočevar Boltežar je končala študij splošne medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1981. Leta 1990 je magistrirala, leta 1998 pa postala doktorica na isti fakulteti. Leta 1993 je napravila specialistični izpit iz otorinolaringologije. Preberi več…

Sklop GLASOVNE MOTNJE
PREDAVATELJICI: mag. Nataša Prebil in Rozalija Kušar 
NASLOV PREDAVANJA: Govorna rehabilitacija oseb z razcepi neba in ust

Po končanem študiju sta se zaposlili na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v Kliničnem centru Ljubljana, kjer se na Centru za motnje glasu govora in požiranja že vrsto let ukvarjata z glasovno in govorno rehabilitacijo. Preberi več…

 

 

 

Prijava na e-novice