A+
Člani

prof. dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med.

Irena Hočevar Boltežar je končala študij splošne medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1981. Leta 1990 je magistrirala, leta 1998 pa postala doktorica na isti fakulteti. Leta 1993 je napravila specialistični izpit iz otorinolaringologije.

Prva tri leta je bila zaposlena v Zdravstvenemu domu Ljubljana, nato dobro leto na Onkološkem inštitutu, od leta 1987 dalje pa je na Kliniki za otorinolaringologijo in crevikofacialno kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Leta 1997 je postala vodja foniatrično-logopedske dejavnosti, ki je leta 2010 prerasla v Center za motnje glasu, govora in požiranja. V obdobju 2014-2018 je bila predstojnica klinike, zdaj je ponovno vodja Centra za motnje glasu, govora in požiranja.

Od leta 1993 dalje je zaposlena tudi na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani na Katedri za otorinolaringologijo, sprva kot asistentka, od leta 2011 dalje pa kot visokošolska učiteljica. Naziv docentke je dobila leta 1999, izredne profesorice leta 2006, leta 2013 pa je bila izvoljena v naziv redne profesorice za otorinolaringologijo. Od leta 2014 je predstojnica Katedre za otorinolaringologijo na Medicinski fakulteti. Od leta 2004 dalje poučuje o glasovnih motnjah, njihovi rehabilitaciji, kraniofacialnih govornih motnjah ter motnjah primarnih oralnih funkcij študente logopedije in surdopedagogike na Pedagoški fakulteti UL. Je tudi gostujoča profesorica na Medicinski fakulteti Univerze v Novem Sadu.

Izpopolnjevala se je v tujini in sicer v ZDA, Center for Laryngeal Surgery and Voice Rehabilitation, Massachusets General Hospital, Harvard Medical School v Bostonu, ter v Avstriji na Hals-, Nasen-, Ohren- Universitätsklinik v Grazu.

V COBISS-ovi bibliografiji ima zabeleženih 486 enot, od tega je 31 člankov v mednarodnih revijah s faktorjem vpliva ter en univerzitetni učbenik. Ukvarja se s patologijo glasu, govora in požiranja, posebej z etiologijo in zdravljenjem papilomatoze grla, rehabilitacijo govora in požiranja po operacijah raka glave in vratu, diagnostiko in zdravljenjem nevroloških motenj glasu in požiranja ter z otorinolaringološkimi problemi otrok z razcepi v področju ustne votline in žrela. Je aktivna sodelavka v raziskovalnem program Rak glave in vratu – analiza bioloških značilnosti in poskus izboljšanja zdravljenja.

Predava na domačih in mednarodnih kongresih in simpozijih kot vabljena predavateljica.

Bila je mentorica ali somentorica na Medicinski fakulteti, Pedagoški fakulteti in Akademiji za glasbo pri 7 doktoratih znanosti, 6 znanstvenih magisterijih, 34 magisterijih bolonjskega študija in diplomah univerzitetnega študija in pri 5 študentskih raziskovalnih nalogah. Bila je mentorica pri 7 specializacijah otorinolaringologije in 2 specializacijah klnične logopedije. Od 1997 do 2021 je bila koordinatorica specializacije klinične logopedije.

Je recenzentka za 10 mednarodnih strokovnih revij s faktorjem vpliva in 4 domače strokovne revije. Kot urednica je sodelovala pri izdaji 16 zbornikov

V obdobju 2008-2016 je bila predsednica Združenja otorinolaringologov Slovenije SZD. Je članica European Laryngological Society, International Association of Phonosurgeons, članica nadzornega odbora Union of the European Phoniatricians.

 

Prijava na e-novice