A+
Člani

mag. Nataša Prebil, spec. klin. logo. in Rozalija Kušar, spec. klin. logo

Naslov predavanja: Govorna rehabilitacija oseb z razcepi neba in ust

Predavateljici: mag. Nataša Prebil in Rozalija Kušar 

Po končanem študiju sta se zaposlili na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v Kliničnem centru Ljubljana, kjer se na Centru za motnje glasu govora in požiranja že vrsto let ukvarjata z glasovno in govorno rehabilitacijo. 

Pri svojem delu sodelujeta v timu strokovnjakov za diagnostiko in rehabilitacijo glasovnih motenj, kjer sodelujeta pri oceni in diagnozi glasovnih motenj, raziskovalnem delu ter vodita glasovno terapijo. Sodelujeta v timu strokovnjakov za rehabilitacijo oseb z razcepi neba in ust, kjer sodelujeta pri preventivnih pregledih, presejalnih testih, oceni, diagnozi, terapiji ter raziskovalnem delu govorno jezikovnih motenj. Prav tako sodelujeta v timu strokovnjakov za rehabilitacijo oseb po laringektomiji, kjer sta nosilki govorne rehabilitacije. Vodita individualne in skupinske obravnave glasovne ter govorne rehabilitacije. 

Sodelujeta s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer izvajata vaje za študente logopedije pri predmetu Rehabilitacija glasovnih motenj in predmetu Kraniofacialne govorne motnje in motnje primarnih oralnih funkcij. 

Vodita izobraževanja za šole in vrtce s preventivnimi programi skrbi za glas.

V sodelovanju z Društvom laringektomiranih Slovenije izvajata tečaje nadomestnega govora za paciente po laringektomiji.

Svoje znanje sta izpopolnili z dokončanim podiplomskim specialističnim študijem iz klinične logopedije. Dodatna znanja in kompetence pridobivata na različnih izobraževanjih v Sloveniji in tujini.

Mag. Nataša Prebil je svoje znanje izpopolnila s pridobitvijo naziva magistrica znanosti, nadaljuje tudi doktorski študij. 

Rozalija Kušar se že vrsto let se uči solopetja in udeležuje pevskih delavnic pri priznanih profesorjih. 

Prijava na e-novice