A+
Člani

Vodstvo

Na Občnem zboru DlogS, dne 6. marca 2024 v Mariboru, so bili za obdobje štirih let v organe izvoljeni spodaj navedeni člani društva.

Predsednica
Tjaša Polutnik

Profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike

Zdravstveni dom Trbovlje

Rudarska cesta 12

1420 Trbovlje

info@dlogs.si

Podpredsednica
asist. mag. Barbara Penko

Profesorica defektologije

Asistentka na Katedri za logopedijo in surdopedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana

info@dlogs.si

Glavni tajnik
Alja Marin

Profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Verstovškova ulica 6

2000 Maribor

info@dlogs.si

Več o delovanju tajništva najdete tukaj.

Strokovni svet

Barbara Šumak Prelog

Profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike

Zdravstveni dom Murska Sobota

 

 

Janja Vidovič

Profesorica defektologije, specialistka klinične logopedije

Zdravstveni dom Ormož

Valerija Marot

Profesorica defektologije, specialistka klinične logopedije

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča

Nataša Završnik

Profesorica defektologije, specialistka klinične logopedije

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Nina Štrekelj

Profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike

Center za sluh in govor Maribor

Odbor za mednarodno sodelovanje

Barbara Vogrinčič

Profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike, specialistka klinične logopedije

Erasmus MC Rotterdam

asist. dr. Jerneja Novšak Brce

Profesorica defektologije za osebe z motnjami sluha in govora

Katedra za logopedijo in surdopedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani

dr. Tanja Kocjančič Antolik

Katedra za logopedijo in surdopedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani

Odbor za nacionalno sodelovanje

Klara Trpkova

Profesorica defektologije, specialistka klinične logopedije

Nevrološka klinika UKC Ljubljana

Katja Globevnik

Profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike, specialistka klinične logopedije

Center za sluh in govor Maribor

Mojca Škofic Willewaldt

Magistrica profesorica logopedije insurdopedagogike

OZG OE ZD Jesenice

Nadzorni odbor

Tina Pogorelčnik

Magistrica profesorica logopedije in surdopedagogike, specialistka klinične logopedije

Nevrološka klinika UKC Ljubljana

Špela Ravnikar

Magistrica profesorica logopedije in surdopedagogike

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča

Nika Zevnik

Magistrica profesorica logopedije in surdopedagogike, specialistka klinične logopedije

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča

Častno razsodišče

Tamara Benko

Magistrica profesorica logopedije in surdopedagogike

Center za sluh in govor Maribor

Mojca Kolarič

Magistrica profesorica logopedije in surdopedagogike

Center za sluh in govor Maribor

Maruša Poklič Kramberger

Magistrica profesorica logopedije in surdopedagogike

Center za sluh in govor Maribor

Prijava na e-novice