A+
Člani

Teja Rebernik

Teja Rebernik je doktorska študentka na Centru za jezik in kognicijo Groningen na  Nizozemskem in del raziskovalne skupine Speech Lab Groningen. Osredotoča se na probleme  z načrtovanjem in nadzorom govora pri posameznikih s parkinsonovo boleznijo, sodeluje pa  tudi na projektih, ki raziskujejo govor otrok z dispraksijo ter govor posameznikov, ki so bili  operirani zaradi raka na ustni votlini.

Na VI. kongresu bo predavala o motoriki govora pri posameznikih s parkinsonovo boleznijo, ki se ne soočajo le z motoričnimi simptomi, kot je npr.  tremor, temveč tudi s težavami z govorom, kot so monoton govor, nerazločna izgovorjava in  raskav glas (t.i. hipokinetična dizartrija). Kljub temu, da so akustične značilnosti njihovega  govora dobro popisane, je manj znano o artikulaciji in o tem, kako do teh težav pride. V  predavanju bom predstavila raziskave na temo motorike govora pri posameznikih s  parkinsonovo boleznijo, ki jih izvajamo znotraj naše raziskovalne skupine. Pri tem  uporabljamo različne metode, ki prispevajo k boljšemu razumevanju hipokinetične dizartrije: od snemanja gibanja govoril z elektromagnetno artikulografijo in ultrazvokom do  eksperimentov, ki razkrijejo, kako posamezniki s parkinsonovo boleznijo načrtujejo svoj  govor.

Prijava na e-novice