A+
Člani

Valerija Marot

Valerija Marot, spec. klin. logopedije, je trenutno strokovna sodelavka tima za (re)habilitacijo otrok na URI Soča v Ljubljani. V zadnjem obdobju se aktivno posveča terapevtskemu in raziskovalnemu delu na področju obravnave otrok z različnimi razvojnimi in nevrološkimi motnjami. V tej zelo raznoliki skupini otrok so pogosto otroci s kompleksnimi komunikacijskimi potrebami (KKP), ki so v večji ali manjši meri uporabniki nadomestnih in dopolnilnih oblik komunikacije (NDK). Pri svojem delu se posveča učenju  kompetenc za NDK, ter sodeluje pri oblikovanju in pripravi in komunikacijskih pripomočkov. Pri svojem delu je ves čas v stiku z okoljem uporabnikov nadomestne in dopolnilne komunikacije in njihovimi komunikacijskimi partnerji. Zadnjih nekaj let proučuje vpliv zgodnje intervencije z nadomestno in dopolnilno komunikacijo pri otrocih z govorno apraksijo na njihov celostni razvoj in vključevanje v socialno sredino.

V 80 – tih letih je diplomirala na Pedagoški akademiji in si pridobila naziv učiteljice za osebe z govornimi in jezikovnimi motnjami. V 90 – ih letih je zaključila študij na PF, odelku za defektologijo smer logopedija – surdopedagogika. Znanje je poglabljala v okviru specializacije iz  klinične logopedije, ter na številnih seminarjih in izobraževanjih. Na začetku strokovnega udejstvovanja je aktivno prispevala k uveljavljanju znakovnega jezika v slovenskem okolju. Je soavtorica zadnjega potrjenega kurikula za vrtce in šole, ter članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Kot mentorica študentom, pripravnikom in specializantom izmenjuje svoje izkušnje in znanje s kolegi iz  logopedije in sorodnih področij. Izvaja seminarje in delavnic za različne strokovne skupine. Aktivno sodeluje na različnih strokovnih srečanjih ter je avtorica in soavtorica člankov  tudi iz področja nadomestne in dopolnilne komunikacije.

 

Prijava na e-novice