A+
Člani

Mateja Gačnik

Logopedinja Mateja Gačnik predvsem v praksi, v manjši meri pa tudi kot predavateljica in raziskovalka, že dvajset let deluje na področju motenj fluentnosti. V Centru za komunikacijo, sluh in govor Portorož, v okviru ambulante za motnje fluentnosti, dve desetletji preizkuša, nadgrajuje in razvija pristope za obravnavo oseb z motnjami fluentnosti ter se stalno izobražuje in plemeniti svoje znanje. Leta 2010 je zaključila Evropsko klinično specializacijo s področja motenj fluentnosti.Kot dolgoletna članica Društva logopedov Slovenije sodeluje v številnih skupinah, komisijah, sekcijah ter organih društva. Kot ena izmed ustanoviteljic in dolgoletnih urednic biltena Komunikacije, je v uredniškem odboru pokrivala področje fluentnosti. V Sekciji za motnje fluentnosti DlogS si, preko sodelovanja in povezovanja, kot ena izmed ustanoviteljic in stalnih aktivnih članic prizadeva za razvoj področja motenj fluentnosti v slovenskem prostoru ter širše. Od leta 2013 je članica Professional liaisons committee International fluency association, od leta 2012 do 2020 je bila ena izmed dveh slovenskih delegatk v Standing Liaison Committee of Speech and Language Therapists/Logopedists in the European Union.Na akademsko pot je stopila pred trinajstimi leti in je od tedaj zaposlena na UP Pef. Občasno sodeluje tudi z UL PeF. Z namenom izobraževanja, usposabljanja in ozaveščanja strokovne ter širše javnosti vodi številne seminarje in predavanja v okviru CKSG Portorož ter aktivnosti v okviru Mednarodnega dne ozaveščanja o jecljanju v okviru DlogS.Je ena izmed avtoric izvirnega slovenskega preizkusa PLP-5 ter avtorica slovenske priredbe Testne baterije za oceno vedenja osnovnošolskih otrok, ki jecljajo. Slednja omogoča ustreznejšo in celovitejšo diagnostiko, terapijo in spremljanje napredka v obravnavi osnovnošolskih otrok z jecljanjem v našem prostoru.

Prijava na e-novice