A+
Člani

Barbara Penko

Barbara Penko je zaključila dodiplomski študij Logopedije in surdopedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani leta 2003. Izobraževanje je nadaljevala na podiplomskem študiju in leta 2013 zaključila znanstveni magisterij. Sedaj nadaljuje izpopolnjevanje na doktorskem študiju.

Poklicno pot je začela v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, Ig. Po treh letih je pot nadaljevala v logopedski ambulanti Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Kot zunanja sodelavka je leta 2016 začela izvajati klinične vaje za študente Logopedije in surdopedagogike, sedaj pa je zaposlena kot asistentka na Katedri za logopedijo in surdopedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.

Več kot deset let predava o različnih temah s področja motenj avtističnega spektra ter razvoja komunikacije, govora in jezika na seminarjih, ki so namenjeni staršem predšolskih otrok, pedagoškim delavcem, na Srečanjih študentov Logopedije in surdopedagogike ter na izobraževanju za specializacijo iz klinične logopedije. Bila je tudi vabljena predavateljica za področje motenj avtističnega spektra na 115-letnici Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana (2015) ter na Evropskem dnevu logopedov (2019).

Je aktivna članica Društva logopedov Slovenije. Pet let je vodila Sekcijo za motnje avtističnega spektra, bila podpredsednica društva ter članica strokovnega odbora na 4. in 5. Kongresu logopedov Slovenije, sedaj pa je članica Odbora za nacionalno sodelovanje in Komisije za izobraževanje.

Prijava na e-novice