A+
Člani

Rezultati vprašalnika “Potrebe članov Društva logopedov Slovenije po strokovnih izobraževanjih”

29 Okt 2021

Pdf. poročila o rezultatih vprašalnika je dostopen tukaj: Rezultati vprašalnika_Potrebe članov po strokovnih predavanjih DlogS

 

V obdobju od 9. aprila do 3. junija 2021 smo v Društvu logopedov Slovenije (DlogS) na naše člane naslovili prošnjo za sodelovanje v vprašalniku, s katerim smo prepoznali njihove potrebe po strokovnih izobraževanjih ter zbrali najbolj aktualna področja logopedije in/ali surdopedagogike.

Z vprašalnikom smo zbirali naslednje podatke: leta delovnih izkušenj udeleženca; interes po organizaciji izobraževanj v sklopu DlogS; želja po udeležbi na izobraževanju tujih oz. domačih predavateljev; izbira interesnih področij; želja po vključevanju v tuja licenčna izobraževanja; predlogi in ideje ter pripravljenost članov po aktivnem sodelovanju pri organizaciji izobraževanj.

Prejeli smo 77 odgovorov, kar je približno 35% vseh logopedov in surdopedagogov v Sloveniji. Zastopanost udeležencev, glede na leta delovnih izkušenj, je bila najboljša v skupini najmlajših logopedinj ter logopedov. Na vprašanje, ali si logopedinje in logopedi želimo več izobraževanj, organiziranih v okviru Društva logopedov Slovenije, smo od vseh udeležencev prejeli soglasen »da«.

Ugotavljamo, da si člani enakovredno želimo predavanj tako tujih kot tudi domačih strokovnjakov. Pri izbiranju področij, ki bi nas najbolj zanimala, smo dobili paleto zelo različnih tem. V spodnjem seznamu jih prikazujemo glede na delež »glasov« po vrsti od najbolj zaželenega do manj oz. najmanj.

 

Področje Delež (n)
Področje jezikoslovja in jezikovnih motenj 68
Področje zgodnje obravnave 64
Področje motenj avtističnega spektra 44
Področje nadomestne in dopolnilne komunikacije 37
Področje nevrogenih motenj komunikacije in požiranja pri otrocih 33
Izobraževanje o praktični uporabi računalniških programov z namenom izvajanja logopedske terapije na daljavo. 27
Področje glasovnih motenj 24
Področje motenj fluentnosti 20
Področje nevrogenih motenj komunikacije in požiranja pri odraslih 18
Področje nevrogenih motenj in požiranja pri otrocih 8
Miofunkcionalna terapija 6
Fonološke motnje in klinična fonetika (tudi program Phon) 4
Apraksija 3
Delo s starši 3
GJM in večjezičnost 2
Disleksija 1
Motnje slušnega procesiranja 1
Področje managmenta v logopediji 1

 

 

Na vprašanje, ali si želimo, da bi se DlogS aktivno vključil v organizacijo tujih licenčnih izobraževanj in katerih, je med predlogi po deležu najbolj izstopal program Hanen.

 

Izobraževanja Delež (n)
Hanen 14
SOS approach to feeding 6
PECS 3
Lee Silverman 1
Prompt 1
MIOFUNKCIONALNA TERAPIJA, REST, VML, IN DRUGE METODE ZA APRAKSIJO GOVORA 1
Denver 1
Metoda za CAS avtorice Edythe Strand; 1
Teach 1
ABA 1

 

Glede na pridobljene podatke smo v strokovnem svetu Društva logopedov Slovenije v oktobru poskrbeli za organizacijo brezplačnega izobraževanja s področja zgodnje obravnave, ki je potekalo v oktobru 2021 (Danila Cotič, spec. klin. log.). Organizirana je bila Logo Kavarna na temo razvojno jezikovne motnje, ki je bila daleč najbolje obiskana Logo Kavarna v kratki zgodovini tega mesečnega dogodka. Na Centru za sluh in govor Maribor so začeli pobudo za izvedbo programa Hanen »Več kot besede« – informacije in dostop do informativne prijave najdete tukaj: http://dlogs.si/vec-kot-besede/.

Načrtujemo tudi sklop izobraževalnih vsebin s področja jezika in jezikoslovja, ki bodo najverjetneje potekala v spomladanskih mesecih 2022.

Poslušamo in slišimo vas, dragi člani.

Veseli bomo tudi vaše pomoči v organizaciji izobraževanj in delavnic, tudi s ciljem organizacije tuje licenčnih izobraževalnih vsebin. Na vsakem koraku bomo podprli vaše iniciative.

Vljudno vas vabimo na nadaljnje pobude in predloge pošljete na info@dlogs.si.

 

Skupina za vodenje tajništva

Društvo logopedov Slovenije

Prijava na e-novice