A+
Člani

HANEN Slovenija: Več kot besede (More than words)

29 Okt 2021

Spoštovani!

Na pobudo Hanen centra (The Hanen Centre) iz Kanade želijo v Centru za sluh in govor Maribor izpeljati izobraževanje za program Več kot besede (More than words), namenjeno logopedom, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki z motnjo avtističnega spektra ali s težavami na področju socialne komunikacije in njihovimi starši.

Za izvedbo izobraževanja potrebujemo vsaj 12 udeležencev. Izobraževanje bi se, v primeru zadostnega števila zainteresiranih, izvedlo v prvi polovici leta 2022 in bi potekalo preko spleta.

Interes za udeležbo izkažete s prijavo na obvestila o izobraževanju na spodnji povezavi »Sign up for workshop notification«. Na podlagi števila teh prijav bo Hanen center razpisal izobraževanje, namenjeno slovensko govorečim logopedom.

Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na petra.rojko@csgm.si ali tamara.benko@csgm.si.

 

Learn more about this workshop

Sign up for workshop notification

 

Prijava na e-novice