A+
Člani

Postani član

Društvo logopedov Slovenije je krovna organizacija slovenske logopedske stroke. Svoje člane združuje s ciljem uresničevanja skupnih poklicnih ter strokovnih interesov. Skrbi za napredek in ugled slovenske logopedije ter logopedov na vseh strokovnih področjih. Je nevladno, nepridobitno in nestrankarsko združenje, ki povezuje fizične osebe s področij znanosti, zdravstva, izobraževanja, socialnega varstva. Skrbi za prenos strokovnih spoznanj in sodobne logopedske doktrine slovenskim logopedom. V svoje vrste sprejme vse člane, ki s svojim delovanjem prispevajo k strokovnemu napredku logopedije ter njej sorodnih področij.

Vrste članstva

Redni člani
Logopedi, državljani Republike Slovenije s končanim študijem logopedije.
Pridruženi člani
Študentje logopedije, strokovnjaki s sorodnih strokovnih področij, tuji državljani, logopedi brez nostrificirane diplome.
Podporni člani
Posamezniki z izjemnim prispevkom v razvoju logopedske dejavnosti.

Postopek včlanitve

V Društvo logopedov Slovenije se lahko včlanite z izpolnitvijo elektronske pristopnice ter plačilom letne članarine v višini 40,00 eur (zaposleni) ali  20,00 eur (študenti in upokojenci). S pristopnico se član zaveže, da sprejema statut društva in etični kodeks logopedov, po katerih se bo ravnal. Statut društva določa ohranjanje članstva na način, da član društva članarino za tekoče leto poravna najkasneje do 31.marca. V nasprotnem primeru članstvo preneha. Dodatna pojasnila lahko pridobite v tajništvu društva na info@dlogs.si.

Vsebine za člane

Društvo svojim članom omogoča strokovno povezovanje, izpopolnjevanje in sodelovanje pri ustvarjanju sodobne logopedske doktrine.

DlogS člane spodbuja k aktivni strokovni udeležbi v slovenskem logopedskem prostoru.
  • Omogoča včlanitev v strokovne sekcije, ki se združujejo glede na specifična področja logopedskega dela. Člani sekcij si znotraj specializirane skupine delijo mnenja, rešujejo strokovna vprašanja ter vodijo diskurz o administrativnih in strokovnih vprašanjih določenega logopedskega področja.
  • Omogoča ustanovitev komisij, ki rešujejo problematiko ozkega področja v logopediji. Za uresničitev svojih ciljev komisije DlogS vodijo diskurz z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvom za zdravje, Pedagoško in Medicinsko fakulteto ter drugimi pristojnimi inštitucijami.
IO DlogS svoje člane ažurno informira o aktualnih temah s področja logopedije.
  • Omogoča dostop do pravnih aktov, ki se povezujejo z logopedskim delom.
  • Obvešča o zakonodajnih spremembah, povezanih z logopedsko stroko.
  • Seznanja s spremembami glede beleženja storitev v zdravstveni dejavnosti.
  • Informira o kariernih možnostih v logopediji, možnostih strokovnega napredka, nadaljevanja izobrazbe ter strokovne mednarodne udeležbe.
Za svoje člane organizira izobraževalne dogodke, ki so hkrati priložnost za prijetno druženje med strokovnimi kolegi.
  • Brezplačen vstop v spletno Logo Kavarno (mesečno).
  • Brezplačna udeležba na izobraževanju ob Evropskem dnevu logopedije (letno).
  • Popust pri udeležbi na Kongresu Društva logopedov Slovenije (vsaka 4 leta).
  • Dodatne ugodnosti, ki jih za svoje člane sprejme IO DlogS.

Prijava

Prijavni obrazec

Prijava na e-novice