A+
Člani

Zgodovina

Povezovanje strokovnjakov logopedske stroke ima v slovenskem prostoru bogato tradicijo. Logopedinje in logopedi so sprva v okviru logopedske sekcije delovali pod okriljem Društva defektologov Slovenije (današnje Društvo SRP). Društvo logopedov Slovenije je bilo ustanovljeno 20. maja 2004, s ciljem samostojnega reševanja skupnih poklicnih in strokovnih interesov v Sloveniji.

2021

Preimenovanje Stalnega komiteja govornih in jezikovnih terapevtov – logopedov držav Evropske Unije (Comité Permanent de Liasison des Orthophonistes / Logopedes de l ́Union Européenne – CPLOL)  v novoustanovljeno Evropsko logopedsko združenje (European Speech and Language Association – ESLA).

2016

Širitev društvenih vrst tudi med študente logopedije in surdopedagogike z Univerze v Ljubljani.

Ustanovi se Študentska sekcija Društva logopedov Slovenije.

2012-2014

Izhajanje strokovnega biltena Komunikacija.

2010

Uvedba neodvisnega študijskega programa Logopedija in surdopedagogika na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.

2009

DlogS se na povabilo Mare Behlau pridruži Mednarodnemu združenju logopedov in foniatrov (International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP ).

2005

I. občni zbor Društva logopedov Slovenije

Sprejetje DlogS v Stalni komite govornih in jezikovnih terapevtov – logopedov držav Evropske Unije (Comité Permanent de Liasison des Orthophonistes / Logopedes de l ́Union Européenne – CPLOL).

20. maj 2004

Ustanovitev Društva logopedov Slovenije (DlogS).

17. marec 1995

Etični kodeks logopedov Slovenije.

1998

Ustanovitev specialističnega študija klinične logopedije na Katedri za otolaringologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

1987

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani se začne izobraževanje logopedov, ki pridobijo višješolsko izobrazbo.

1961 – 1965

Logopedska dejavnost začne delovati v okviru Centralnega otroškega dispanzerja, Mentalno higienskih oddelkov v Zdravstvenem domu Center, Moste, Šiška in Vič.

 

Začne se logopedska dejavnosti na Centru za korekcijo sluha in govora Maribor in v Zavodu za korekcijo sluha in govora v Portorožu.

1959

Izide knjiga Logopedija, Zdravko Omerza.

1958

Dr. Zlatica Hribar ustanovi logopedski oddelek na foniatrični kliniki v Ljubljani.

 

V Sloveniji diplomirajo prvi logopedi na Višji pedagoški šoli v Ljubljani. Logopedski oddelek deluje pod vodstvom Silve Bezjak.

 

Ustanovitev logosekcije SRS.

1948

Zdravko Omerza prevzame vodenje logopedskega oddelka v Gluhonemnici in predava na Višji pedagoški šoli.

Izide publikacija Preprečevanje in zdravljenje jecljanja, Vilko Mazi.

1940 – 1942

Na Državni šolski polikliniki in v ljubljanski Gluhonemnici začneta delovati logopedska oddelka.

1935

Izideta publikaciji Študij fonetike, Franc Grm ter Govorne motnje s posebnim ozirom na jecljanje, Vilko Mazi

 

1900

Ustanovitev Gluhonemnice v Ljubljani.

Prijava na e-novice