A+
Člani

Predstavitev

Društvo logopedov Slovenije (DlogS) je prostovoljno, samostojno in strokovno združenje logopedov v Republiki Sloveniji. Je nevladno, nepridobitno in nestrankarsko združenje, ki povezuje fizične osebe s področij znanosti, zdravstva, izobraževanja, socialnega varstva zaradi prenosa strokovnih spoznanj in sodobne logopedske doktrine slovenskim logopedom. Ustanovljeno je bilo 20. maja 2004 zaradi dolgoletne potrebe po samostojnem reševanju in zastopanju poklicnih interesov logopedov v Sloveniji.

DlogS in njegovi člani se od svoje ustanovitve dalje povezujejo tudi v mednarodnem smislu. Društvo je bilo v Stalni komite govornih in jezikovnih terapevtov – logopedov držav članic Evropske unije – CPLOL kot aktiven in enakopraven član sprejeto 7. maja 2005. Nekaj let kasneje, 27. julija 2010 je bilo imenovano tudi med pridružene članice International Association of Logopedics and Phoniatric – IALP.

Društvo skrbi za napredek in ugled stroke in vseh njegovih članov ter zastopa in ščiti njihove skupne poklicne interese. Društvo v mandatnem obdobju 2020-2024 deluje pod vodstvom predsednice Klare Trpkove, spec. klin. logo. ter podpredsednice Tamare Vidakovič, spec. klin. logo.

Naloge

 • Skrbi za skladen razvoj logopedske dejavnosti in vzpodbuja sodelovanje med člani.
 • Sodeluje pri pripravi zakonodaje in drugih dokumentov, ki se nanašajo na področje logopedske dejavnosti v Sloveniji.
 • Organizira strokovna izobraževanja s področja logopedije.
 • Sodeluje z Ministrstvom za zdravje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • Sodeluje s Katedro za logopedijo in surdopedagogiko Pedagoške fakultete ter Katedro za otorinolaringologijo Medicinske fakultete na Univerzi v Ljubljani.
 • Oblikuje Etični kodeks logopedov Slovenije ter zagotavlja njegovo izvajanje v praksi.
 • Sodeluje z avtorji in založniki pripomočkov za logopedsko in klinično logopedsko ocenjevanje.
 • Vodi register svojih članov.

Cilji

Društvo logopedov Slovenije
Vinarska ulica 6
2000 Maribor

info@dlogs.si
www.dlogs.si

 • Zastopati in promovirati poklic logopeda regulatornim organom ter v splošni javnosti.
 • Zagovarjati interes logopedov in kakovost poklica v organih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.
 • Logopedom ponuditi možnost nadaljnjega izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja.
 • Logopedom in uporabnikom logopedskih storitev ponuditi svetovanje o strokovnih, poslovnih ali administrativnih vprašanjih v logopediji.

Prijava na e-novice