A+
Člani

Teoretična predavanja - Specializacija iz klinične logopedije

24 Jul 2020

V mesecu oktobru 2020 se bodo pričela predavanja v okviru teoretičnega dela specializacije iz klinične logopedije. Namenjena so kandidatom, ki v naslednjih 7 letih načrtujejo začetek specializacije klinične logopedije in drugim, ki  specializacije ne načrtujejo, vendar si želijo poglobiti svoje znanje. 120-urni program predavanj bo zajemal 30 vsebinskih sklopov ter bo izveden ob vikendih preko spletne aplikacije Zoom (petek 16.00 – 19.30, sobota 8.30 – 14.00). Predavanja se bodo pričela v petek, 2. oktobra 2020 in se predvidoma zaključila 8. januarja 2021. Udeleženci bodo dobili povzetke računalniških prezentacij vseh predavanj ter seznam literature. Konec januarja bo pisno preverjanje znanja, obvezno za specializante klinične logopedije in vse tiste, ki v naslednjih 7 letih načrtujejo specializacijo klinične logopedije. Kotizacija za celotno izobraževanje je 1200 eur.

Vsi, ki bi želeli le poglobiti znanje s posameznih vsebinskih sklopov, ste vljudno vabljeni, da se prijavite le na posamezna predavanja. Cene predavanj so izračunane glede na njihovo trajanje.

Podatke o prijavi, načinu plačila, predavanjih in predavateljih najdete v spodnjih navodilih.

asist. Maja Ogrin, spec. klin. log.
Komisija za izobraževanje DlogS

Klara Trpkova, spec. klin. log.
Društvo logopedov Slovenije

prof. dr. Irena Hočevar Boltežar
Katedra za otorinolaringologijo MF UL

 

Zbiranje prijav za udeležbo na teoretičnih predavanjih iz klinične logopedije

Prijave za udeležbo na specialističnem študiju iz klinične logopedije zbira tajništvo Društva logopedov Slovenije preko spodnjega obrazca. Po uspešno oddani prijavi boste na elektronski naslov prejeli potrditveno elektronsko pošto. Ustreznost vaših podatkov preverite, obrazec natisnite, podpišite, nato pa skeniranega skupaj s prilogami posredujete na elektronski naslov info@dlogs.si.

PRIJAVA (klik)

Prijave zbiramo do 4. septembra 2020. Študentje, ki v septembru načrtujete zaključek magistrskega študija oddajte informativno prijavo, priloge pa nam posredujte najkasneje do 30.9.2020.

PRIJAVA MORA VSEBOVATI:

  • Izpolnjen, podpisan in skeniran prijavni obrazec.
  • Potrdilo o zaključenem šolanju.
  • Vse zahtevno v elektronski verziji pošljete na info@dlogs.si.
Plačilo šolnine

Šolnina znaša 1200 eur. Plačilo je možno enem, dveh ali treh obrokih in sicer v mesecu septembru, oktobru in novembru. Prvi obrok mora biti poravnan pred začetkom predavanj, torej do 30.9.2020.

V primeru, da je plačnik celotne šolnine delodajalec ali druga pravna oseba (d.o.o.) bo izdana naročilnica za en obrok v višini 1200,00 eur, s predvidenim plačilom do 30.9.2020.

V primeru, da sta plačnika tako delodajalec kot tudi kandidat bosta izdani dve naročilnici. Prva bo naslovljena na delodajalca v višini dogovorjenega zneska, s predvidenim plačilom do 30.9.2020. Druga bo naslovljena na kandidata v višini preostalega zneska, s predvidenim plačilom do 30.11.2020.

V primeru, da je plačnik zgolj kandidat ali druga fizična oseba (s.p.) lahko izberete plačilo v enem ali treh obrokih. V primeru izbire plačila v enem obroku bo izdana naročilnica za plačilo v višini 1200,00 eur, s predvidenim plačilom do 30.9.2020. Če izberete plačilo v treh obrokih, bodo izdane tri naročilnice v vrednosti 400,00 eur, ki jih poravnate do predvidenega datuma (Naročilnica 1, do 30.9.2020; naročilnica 2, do 31.10.2020; naročilnica 3, do 30.11.2020).

Po plačilu naročilnice bo Društvo logopedov Slovenije izdalo račun, ki služi kot potrdilo o plačilu in omogoča pristop k zaključnim izpitom (januarja 2021).

Možnost udeležbe na izbranih predavanjih specialističnega študija

Tisti, ki se celotnega specialističnega študija ne nameravate udeležiti, bi pa želeli slišati nekatera izbrana predavanja, to lahko storite s prijavo preko spodnjega spletnega obrazca.

PRIJAVA (klik)

Cena predavanj je izračunana glede na njihovo trajanje. Pri daljših predavanjih je zato cena sorazmerno višja. Cene posameznih predavanj so zapisane v prijavnem obrazcu. Predavanja bodo potekala na daljavo, preko spletne aplikacije Zoom.

Glede na vaše želje in možnosti lahko oddate tudi več prijav (avgusta se npr. prvič prijavite na predavanje v oktobru, novembra pa oddate ponovno prijavo še na decembrske vsebine). Po uspešno oddani prijavi boste s strani tajništva DlogS prejeli izdano naročilnico v vrednosti izbranih predavanj, ki jo poravnate najkasneje 2 tedna pred predvidenim predavanjem.

Program predavanj

 

Prijava na e-novice