A+
Člani

Spremembe delovnih mest in plačnih razredov za poklic logopeda v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva

22 Nov 2021

Obveščamo vas o zaključenih pogajanjih reprezentativnih sindikatov z vladno stranjo in podpisu aneksov h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, s katerimi smo za poklic logopeda v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva pridobili nova delovna mesta in spremembe plačnih razredov. Spremembe določata »Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj« ter »Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije«, ki sta bila v petek, 19.11. 2021, objavljena v Uradnem listu RS, št. 181/21.

Zaposleni so pravico do izplačila višje plače pridobili z dnem uveljavitve aneksov, torej 20. 11. 2021. Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladijo najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve aneksa. Delodajalec ima do 20.12.2021 čas za sistemizacijo novih delovnih mest. Plače, ki se glede na določbe Aneksa zvišajo že z 20.11.2021, da se lahko poračunajo za nazaj tudi v kasnejših mesecih (npr. januar), ko delodajalci uspejo procesirati spremembe na vseh organizacijskih nivojih. V priponki najdete dopis, ki smo ga v Odboru za nacionalno sodelovanje in vodstvu Društva logopedov Slovenije ustvarili z namenom obrazložitve sprememb. Po potrebi ga lahko predložite tudi delodajalcem.

SPREMEMBE DM IN PR v logopediji_november 2021

Lepo vas pozdravljamo in vabimo, da dopis delite med sodelavke, članice društvenih sekcij in organizacijskih skupin.

Prijava na e-novice