A+
Člani

Spletna delavnica: ANALIZA KONKRETNIH PRIMEROV S FONETSKO FONOLOŠKIMI MOTNJAMI

22 Mar 2021

Gospa dr. Martina Ozbič, doc. v sklopu LOGOS, Martina Ozbič s.p organizira spletno delavnico za neklinične in klinične logopede-surdopedagoge ali študente logopedije, prve ali druge stopnje oz. kandidate za vstop na drugo stopnjo z diferencialnimi izpiti. Gre za delavnico z naslovom ANALIZA KONKRETNIH PRIMEROV S FONETSKO FONOLOŠKIMI MOTNJAMI: ANALIZA TRANSKRIPCIJE, UGOTAVLJANJE FONOLOŠKIH PROCESOV, ODLOČANJE O TERAPIJI: CILJIH, METODAH, TEHNIKAH. Vse zainteresirane vabimo k prijavi.

Kdaj? Torki in četrtki v juniju 2021: 1., 3., 8., 10., 15., 17., 22.6.2021.

Koliko? 14 pedagoških ur, 7 srečanj po dve pedagoški uri

Med osnovna znanja logopeda sodita fonetika in fonologija, še posebej pa razvojni fonetika in fonologija s klinično fonetiko in klinično fonologijo. Obe veji jezikoslovja nam pomagata razumeti, kako se otrok sooča z govorjenim jezikom, kateri procesi delujejo v ozadju, kako realizira glasove, kako si jih predstavlja, kako jih realizira. Za ustrezno pomoč otroku mora torej logoped govor natančno zapisati (s fonetskimi znaki), zapise razbrati, znati razumeti skupne točke, npr. fonološke procese, oz. razumeti, katere težave nasloviti, katere razlikovalne značilnosti (osi) naj spodbuja pri obravnavi. Te informacije so ključnega pomena, da lahko izbere ustrezne pristope: motorično pogojene za težave koordinacije in načrtovanja, miofunkcionalne za težave izvedbe, fonološke za težave na področju fonološkega sistema.

Na delavnici bomo analizirali transkripcije govora realnih otrok, starih od 2 do 9 let, z različnimi težavami: fonetskimi, fonološkimi, apraksičnimi ali mešanimi; enojezičnimi in dvojezičnimi, in na tak način načrtovati možno terapijo.

Delavnica bo zajela kratek teoretski uvod (fonetiko, IPA preglednico – črke in fone, fonologijo: fonotaktiko ter fonološke procese), takoj zatem pa se bomo poglobili v analizo zapisov.

PRIJAVA

URNIK
Torki in četrtki, od 17.00 do 18.30: 1., 3., 8., 10., 15., 17., 22.6.2021.

 

CENA: 70,00 evrov.

ROK ZA PRIJAVO: 20.5.2021

Delavnica se bo izvajala ob prijavi najmanj 15 oseb. 

 Več informacij o predavateljici najdete s klikom na to povezavo

 

 

 

 

Društvo logopedov Slovenije se ne izreka o strokovni zanesljivosti vsebine.

Prijava na e-novice