A+
Člani

Seminar: Program funkcionalnega učenja

25 Apr 2023

Vabimo vas na seminar Program funkcionalnega učenja (Program FU), ki ga bosta inštruktorici Anamarija Filipič Dolničar in Barbara Šömen Škrabolje ob vsaj minimalnem številu prijavljenih izjemoma izvedli od maja do septembra 2023.

Zaradi majhnega števila udeležencev, je seminar izrazito interaktiven in ponuja konkretne dejavnosti, ki podpirajo kurikulum različnih vzgojno-izobraževalnih programov.

Program FU daje izjemno uporaben vpogled v osnovna, tako miselna kot konkretna orodja (konkretne materiale, strategije), ki jih kot specialni pedagogi, logopedi, delovni terapevti, psihologi lahko uporabljamo znotraj vzgojno-izobraževalnega programa v rednih šolah, pri delu v razvojnih oddelkih, v šolah z znižanim izobrazbenim standardom ter v oddelkih posebnega izobraževanja. Prav tako so strategije in metode zelo uporabne v procesu specialnopedagoške diagnostike in kliničnega dela oz. terapije.

Ta znanja lahko uspešno uporabljamo ne glede na smer/specializacijo morebitne terapevtske smeri (kognitivno-vedenjska, zgodnja obravnava ipd.) ter ne glede na starost uporabnika (otroka ali mladostnika).

Pristop omogoča, da specialni pedagogi in drugi strokovni delavci znanja pridobljena znotraj programa FU učinkovito prepletajo z znanji pridobljenimi na drugih področjih in znotraj drugih pristopov. Pridobljena znanja in veščine lahko udeleženci uspešno uporabljajo pri izmenjavi mnenj z drugimi člani v strokovnem timu (npr. delovni terapevti, logopedi, fizioterapevti ipd.).

Poleg tega program inovativno in dosledno, skozi prepoznavanje in upoštevanje dinamike uravnavanja vedenja, upošteva čustveno odzivanje uporabnika samega kot tudi njegovo odzivanje znotraj odnosa z vrstniki, starši in drugimi bližnjimi.

Več informacij lahko preberete v prilogah in na spodnjem spletnem naslovu:

https://specialni-pedagog.si/seminar-program-funkcionalnega-ucenja-2/

Priloge:

1) dopis-fu-2023

2) FU-prijavnica_2023

3) prijavnica-fu-2023

4) program-fu-2023

5) urnik-fu-2023

 

Prijava na e-novice