A+
Člani

Vabilo avtorjem

VABILO AVTORJEM PRISPEVKOV ZA  6. KONGRES LOGOPEDOV SLOVENIJE Z MEDNARODNO UDELEŽBO

 

Vabimo vas, da prijavite svoje prispevke na 6. kongres logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo. Svoj prispevek prijavite preko obrazca spodaj. Zaželeni so prispevki z vseh področij logopedije in surdopedagogike, prispevki imajo lahko obliko predavanj, delavnic ali posterjev.

 

Uradna jezika kongresa sta slovenščina in angleščina. Predstavitelj prispevka lahko govori tudi v hrvaškem, srbskem ali bosanskem jeziku, pri čemer pa mora biti besedilo predstavitve oz. posterja v slovenskem ali angleškem jeziku.

 

Avtorji, ki želijo na kongresu aktivno sodelovati,  oddajo povzetek prispevka do 06. 02. 2022 v skladu z navodili za prijavo prispevka (veljajo za vse vrste prispevkov: predavanja, delavnice in posterje) preko spletne strani kongresa.

 

Avtor lahko prijavi dva prispevka, kjer je prvi avtor, in neomejeno število prispevkov, kjer je soavtor.

Navodila za prijavo prispevka:

 1. Povzetek naj vsebuje:
 • naslov prispevka,
 • ime, priimek in ustanovo avtorjev ter elektronski naslov prvega avtorja
 • predvideni način predstavitve*: predavanje, poster, delavnica (v primeru delavnice naj avtorji izberejo predvideni čas trajanja: 45 ali 90 minut).
 1. Povzetek naj obsega od 250 do 300 besed. Vključuje naj kratek uvod, glavne cilje raziskave , metode (vzorec, uporabljene inštrumente, analizo pridobljenih podatkov) ter rezultate in glavne ugotovitve.
 2. Povzetek naj bo napisan:
  • v elektronski obliki (MS Word),
  • v slovenskem ali angleškem jeziku.
 3. O vključitvi prispevka na kongres bodo avtorji obveščeni 1.3.2022.
 4. Rok za oddajo celotnega prispevka je 31.5.2022. Prispevek naj bo pripravljen v skladu z navodili, ki so dostopna na: Predloga prispevka
 5. Za trditve in jezikovno neoporečnost odgovarjajo avtorji sami.

 

* Ob morebitni potrebi po spremembi vrste prispevka, bo strokovni odbor obvestil avtorja.

 

Povzetek oddate tukaj:
*
*
*
*
*
*
Dodaj avtorja
*
*
*
Polja označena z * so obvezna.

Prijava na e-novice