A+
Člani

Vabilo avtorjem

6. KONGRES LOGOPEDOV SLOVENIJE Z MEDNARODNO UDELEŽBO

Uradna jezika kongresa sta slovenščina in angleščina. Predstavitelj prispevka lahko govori tudi v hrvaškem, srbskem ali bosanskem jeziku, pri čemer pa mora biti besedilo predstavitve oz. posterja v slovenskem ali angleškem jeziku.

Vljudno vas prosimo, da svoj prispevek pošljete na kongres@dlogs.si do 08.06.2022.

Navodila za prijavo prispevka:

 1. Povzetek naj vsebuje:
 • naslov prispevka,
 • ime, priimek in ustanovo avtorjev ter elektronski naslov prvega avtorja
 • predvideni način predstavitve: predavanje, poster, delavnica
 1. Povzetek naj obsega od 250 do 300 besed. Vključuje naj kratek uvod, glavne cilje raziskave , metode (vzorec, uporabljene inštrumente, analizo pridobljenih podatkov) ter rezultate in glavne ugotovitve.
 2. Povzetek naj bo napisan:
  • v elektronski obliki (MS Word),
  • v slovenskem ali angleškem jeziku.
 3. O vključitvi prispevka na kongres bodo avtorji obveščeni 1.3.2022.
 4. Rok za oddajo celotnega prispevka je 31.5.2022. Prispevek naj bo pripravljen v skladu z navodili, ki so dostopna na: Predloga prispevka
 5. Za trditve in jezikovno neoporečnost odgovarjajo avtorji sami.

 

 

Prijava na e-novice