A+
Člani

Študentska sekcija

Študentska sekcija je mlad sestav, ki je bil ustanovljen na pobudo študentk logopedije in surdopedagogike. Njihovo delovanje je bilo uradno potrjeno 4. marca 2016 na Občnem zboru Društva logopedov Slovenije. Namen Študentske sekcije je povezati študente logopedije in surdopedagogike preko ozaveščanja o stroki in organizacije različnih dogodkov, hkrati pa jim pod okriljem Društva logopedov Slovenije nuditi strokovno oporo, nasvete.

Predsednica
Nina Žumer, študentka logopedije in surdopedagogike
student.dlogs@gmail.com

 

Cilji
  • Organizacija Srečanja študentov logopedije in surdopedagogike.
  • Izdaja nove številke študentskega glasila Glasilka.
  • Organizacija strokovnih predavanj in delavnic na Pedagoški fakulteti na temo po izbiri in zanimanju študentk.
  • Aktivno objavljanje na naši Facebook strani: novosti na področju logopedije, ozaveščanja ob dnevih vezanih na področje logopedije in surdopedagogike, zanimivosti ipd. 
  • Predstavljanje sekcije na Pedagoški fakulteti v okviru Bruc dneva, informativnih dni in tutorskih srečanj.
  • K pridruženju v Študentsko sekcijo DlogS povabiti študente 1. letnikov.

Prijava na e-novice