A+
Člani

Sekcija za nevrogene motnje komunikacije in požiranja

Sekcija za nevrogene motnje komunikacije in motnje požiranja deluje od 7. aprila 2011. Predstavlja prostovoljno sodelovanje članov Društva logopedov Slovenije, ki se ukvarjamo z motnjami komunikacije in požiranja odraslih oseb nastalimi zaradi bolezni ali poškodb možganov. Združila nas je potreba po strokovnem sodelovanju, povezovanju in odgovornost do našega dela.

Predsednica sekcije
Špela Ravnikar, specializantka klinične logopedije
spela.ravnikar@ir-rs.si

Temeljni cilji

  • Povezovanje članov DlogS, ki se ukvarjajo z nevrogenimi motnjami komunikacije in motnjami požiranja odraslih oseb.
  • Adaptacija in standardizacija slovenskih diagnostičnih materialov za ocenjevanje motenj komunikacije in požiranja.
  • Spremljanje in izvajanje strokovnih standardov in novosti v klinični praksi.
  • Interdisciplinarno strokovno sodelovanje na področju rehabilitacije nevrogenih motenj komunikacije in motenj požiranja odraslih oseb.

Kako do pomoči?

Nevrogene motnje komunikacije in motnje požiranja lahko nastanejo zaradi različnih možganskih bolezni ali poškodb. Prizadetost komunikacijskih veščin se lahko kaže kot zmanjšana sposobnost razumevanja in/ali uporabe govora in jezika, motnje branja, pisanja ali računanja. Motnje požiranja (disfagija) lahko nastanejo zaradi cele vrste različnih nevroloških bolezni in lahko resno ogrožajo bolnikovo zdravje. Ker so za nemoteno žvečenje in požiranje odgovorne tiste anatomske strukture, ki sodelujejo pri tvorjenju glasu in govora, smo logopedi vključeni tudi v oceno in obravnavo orofaringalnih disfagij.

Osebe, ki se soočajo z motnjami komunikacije in/ali motnjami požiranja, ki so nastale kot posledica poškodbe glave, možganske kapi ali drugih nevroloških bolezni, lahko ambulantno logopedsko pomoč poiščejo v naslednjih ustanovah:

  •  URI Soča – Oddelek za rehabilitacijo pacientov po nezgodni poškodbi možganov, z multiplo sklerozo in drugimi nevrološkimi obolenji ter Oddelek za rehabilitacijo pacientov po možganski kapi (pacienti potrebujejo napotnico za fiziatrični pregled, ki jo pošljejo na URI Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana ali po e-pošti: narocanje@ir-rs.si) več informacij na: http://www.ir-rs.si/sl/Narocanje_na_pregled/.
  • CSG Maribor – Logopedska ambulanta v UKC Maribor na Oddelku za nevrološke bolezni in Oddelku za nevrokirurgijo.
  • Oddelek za invalidno mladino Stara gora (SB Dr. Franca Derganca Nova Gorica).
  • Logopedi v zasebni praksi.

Prijava na e-novice