A+
Člani

Sekcija za podporno in nadomestno komunikacijo

Strokovna skupina za podporno in nadomestno komunikacijo – PINK (v literaturi se uporablja tudi izraz nadomestna in dopolnilna komunikacija – NDK, angl. Augmentative and Alternative Communication – AAC) je bila ustanovljena 22. 12. 1999 v Centru za usposabljanje invalidnih otrok JPV Vipava pod imenom Strokovna skupina za oblikovanje besednjaka za Minspeak sistem za slovenski jezik.

Predsednica
Nika Jelenc, specializantka klinične logopedije
sekcija.pink.ndk@gmail.com

Temeljni cilji

  • Omogočiti in razvijati čim boljše sporazumevanje oseb, ki uporabljajo PINK.
  • Povezovanje logopedinj, ki obravnavajo osebe s težjimi in težkimi motnjami govorno-jezikovne komunikacije na področju Slovenije.
  • Spremljanje in spoznavanje novosti iz področja PINK.
  • Razvijanje različnih sistemov PINK.
  • Izmenjava metod, tehnik, znanj in izkušenj dobre logopedske prakse s področja PINK.
  • Organizacija strokovnih izobraževanj.
  • Vrednotenje strokovnih dosežkov s področja PINK.
  • Ozaveščanje in edukacija javnosti.
  • Organizacija vsakoletnega srečanja uporabnikov PINK.

Dejavnosti

  • Organizacija in izvedba tradicionalnega srečanja uporabnikov PINK.

Prijava na e-novice