A+
Člani

Sekcija za motnje fluentnosti

Sekcija za motnje fluentnosti v okviru Društva logopedov Slovenije deluje od 6. marca 2011. V sekciji se združujejo logopedinje in logopedi Slovenije, ki svojo strokovnost usmerjajo na področju različnih motenj fluentnosti.

Predsednica
dr. Mateja Gačnik
mateja.gacnik@guest.arnes.si

Temeljni cilji

  • Povezovanje logopedov, ki delujejo na strokovnem področju motenj fluentnosti.
  • Izmenjava izkušenj, seznanitev z novostmi in izobraževanja na področju motenj fluentnosti.
  • Razvoj logopedske stroke.
  • Izvajanje preventivne dejavnosti.
  • Ozaveščanje javnosti o motnjah fluentnosti.

Dejavnosti

  • Poenotenje diagnostičnih materialov.
  • Priprava informacijskih gradiv za uporabnike.

 

6 nasvetov za pogovor z osebo, ki jeclja

Prijava na e-novice