A+
Člani

Sekcija za motnje avtističnega spektra

Skupina za motnje avtističnega spektra je nastala 3. julija 2012 z namenom združevanja slovenskih logopedov, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami z motnjo avtističnega spektra. Delo skupine temelji na strokovni solidarnosti in podpori.

Predsednica
Tjaša Polutnik,  specializantka klinične logopedije
tjasa.polutnik2@gmail.com

Temeljni cilji

  • Povezovanje logopedov Slovenije, ki obravnavajo osebe z motnjami avtističnega spektra (MAS).
  • Izmenjava znanj in izkušenj s področja logopedske obravnave oseb z MAS.
  • Izdelava enotnega diagnostičnega materiala za ocenjevanje komunikacijskih in govorno-jezikovnih sposobnosti.
  • Iskanje ter obveščanje o metodah in tehnikah dobre terapevtske prakse.
  • Spremljanje in medsebojno obveščanje o izobraževanjih, novostih, dosežkih in spremembah.
  • Ugotavljanje in zagovarjanje nujnih standardov dela z ljudmi z MAS (materialnih, prostorskih, kadrovskih in strokovnih).

Prijava na e-novice