A+
Člani

Sekcija logopedov zdravstvenih domov Slovenije

Sekcija logopedov zdravstvenih domov Slovenije je bila ustanovljena od 6. 3. 2019. Sekcijo združujejo logopedinje in logopedi, ki delujejo na primarnem nivoju v zdravstvu, v razvojnih ambulantah centrov za zgodnjo obravnavo, v centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter v dispanzerjih za mentalno zdravje.

Predsednica
Anita Požin, prof. spec. in reh. ped.
anita.pozin@zd-celje.si


Temeljni cilji

 • Povezovanje članov DlogS, ki delujejo na primarnem zdravstvenem nivoju.
 • Izmenjava izkušenj, seznanitev z novostmi in izobraževanje na področju obravnave otrok in mladostnikov.
 • Razvoj logopedske stroke.
 • Adaptacija in standardizacija slovenskih diagnostičnih materialov za ocenjevanje govorno-jezikovnih motenj.
 • Izvajanje preventivne dejavnosti.
 • Promoviranje interdisciplinarnega povezovanja na primarnem zdravstvenem nivoju.
 • Ozaveščanje javnosti o pomenu in pravicah do logopedske obravnave.


Dejavnosti

 • Spremljanje in izvajanje strokovnih standardov in novosti v klinični praksi.
 • Priprava informacijskih gradiv za uporabnike.
 • Obveščanje članov sekcije, organizacija strokovnih srečanj ter izobraževanj.
 • Ustvarjanje aplikacije za pomoč otrokom s težavami v govoru.
 • Ozaveščanje javnosti s prispevki v sredstvih javnega obveščanja.

Prijava na e-novice