A+
Člani

Sekcija logopedov za (re)habilitacijo gluhih in naglušnih oseb

Sekcija logopedov za (re)habilitacijo gluhih in naglušnih oseb je bila ustanovljena na Občnem zboru Društva logopedov Slovenije, 3. marca 2023. Združuje logopede in klinične logopede, ki delujejo v habilitaciji in rehabilitaciji gluhih in naglušnih oseb v Sloveniji.

Predsednica
Mojca Bambič,  prof. spec. in reh. ped. za osebe z motnjami sluha in govora
mojca.bambic@zgnl.si

Temeljni cilji

 • Izmenjava in oblikovanje ali prirejanje diagnostičnih in rehabilitacijskih materialov, testov ter
  programov za delo z gluhimi in naglušnimi osebami (otroci in odrasli)
 • Ozaveščanje o pomenu sluha pri razvoju govorno-jezikovne komunikacije.
 • Ozaveščanje o pomenu pravočasne pridobitve ustreznega slušnega pripomočka.
 • Izmenjava izkušenj, seznanitev z novostmi in izobraževanja na področju (re)habilitacije gluhih
  in naglušnih.

Dejavnosti

 • Priprava gradiva za ozaveščanje pediatrov, vzgojiteljev in učiteljev gluhih in naglušnih otrok o
  pomenu sluha.
 • Poenotenje diagnostičnih materialov.

Prijava na e-novice